Professional Photography Videography Services . . .

บริการรับถ่ายภาพ – รับถ่ายภา...

Logo

ราคาถ่ายภาพ Locations / Advertising

PRICE LIST

รับถ่ายภาพ Locations / Advertising / Profile Company

ถ่ายภาพอาคารสถานที่ , ถ่ายภาพโรงแรม , ถ่ายภาพรีสอร์ต , ถ่ายภาพมุมสูง , ถ่ายรูปทำโปรไฟล์บริษัท ถ่ายภาพโรงงาน ถ่ายภาพอาคาร สำนักงาน ถ่ายภาพบ้านใหม่ บ้านสวน คอนโด ถ่ายภาพขบวนการผลิต

อัตราค่าบริการถ่ายภาพนิ่ง Locations / Advertising
1. ถ่ายภาพ Locations / Advertising ช่างภาพ 1 คน พร้อมผู้ช่วยช่างภาพ ค่าบริการ Call

อัตราค่าบริการถ่าย  VDO Cinema Presentation : Locations / Advertising
1. ถ่าย VDO Cinema Presentation : Locations / Advertising ช่าง VDO Cinema 1 คน พร้อมผู้ช่วย ค่าบริการ Call

2. ถ่าย VDO Cinema Presentation : Locations / Advertising +  VDO ภาพมุมสูง ช่าง VDO Cinema 1 คน พร้อมผู้ช่วย ค่าบริการ Call

หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พักกรณีเดินทางต่างจังหวัด  **

สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับในการถ่ายภาพนิ่งของ ThankyouStudio
– ถ่ายภาพไม่จํากัดจํานวน ให้ไฟล์ภาพลูกค้าทั้งหมด

– คุณลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพ Original ที่ผ่านการ Process ภาพปรับแต่งภาพแสงสี ให้ดูเป็นธรรมชาติในรูปแบบ ThankyouStudio
– คุณลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพ Special ที่ผ่านการ Process ภาพปรับแต่งภาพแสงสี ตามความเหมาะสมชมผลงานเบื้องต้นได้ที่ http://www.facebook.com/MyThankyoustudio
– คุณลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพทั้งหมดผ่านการ Resize เพิ่มความคมชัดในขนาดที่เหมาะสมเพื่อสามารถ Upload ขึ้น Website , facebook ได้ทันที
– จัดทําไฟล์ภาพไลท์ลง DVD สกรีนแผ่น พร้อมทําปกแพคเกจสวยงาม จํานวน 1 ชุด
– ส่งงานภายในประมาณ 20 – 30 วัน หรือ อาจจะเร็วกว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับในการถ่าย VDO Cinema ของ ThankyouStudio
– VDO Cinema Presentation ตัดต่อพร้อมประกอบ Music

– จัดทําไฟล์ภาพไลท์ลง DVD สกรีนแผ่น พร้อมทําปกแพคเกจสวยงาม จํานวน 1 ชุด
– ส่งงานภายในประมาณ 20 – 30 วัน หรือ อาจจะเร็วกว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

สอบถามรายละเอียดและคิวงานเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 087-6783577 , 087-9006644
Line : Thankyoustudio
E-mail : Thankyoustudio@hotmail.com
Fanpage : http://www.facebook.com/MyThankyoustudio